PreAct Verzuim is een compleet, geavanceerd en gebruiksvriendelijk verzuimsysteem voor

Arbodienstverleners

Volledige ondersteuning voor de arbo- en verzuimprofessionals bij de uitvoering van haar dienstverlening. Verzuimopvolging, maar ook: agendabeheer, medisch dossier, interventies en facturatie van abonnementen en verrichtingen.

Werkgevers

Verzuimsysteem voor de ondersteuning van het 'verzuim in eigen regie model', WVP (Wet Verbetering Poortwachter), eigen protocollen, activering van medewerkers

MKB

Gebruiksklaar en ingericht verzuimsysteem voor ondernemers die gebruiksvriendelijke ondersteuning zoeken bij de uitvoering van de WVP (Wet Verbetering Poortwachter)

Het verzuimvolgsysteem PreAct Verzuim wordt tevens ingezet bij

PreActVerzuim_Icon01
Casemanagement, cliëntvolgsysteem re-integratie & interventies, WGA ERD, ZW ERD

PreActVerzuim_Icon02
Registratie & monitoring vangnetgevallen, detectie premiekortingen

 PreActVerzuim_Icon03
Het in uitvoering brengen en opvolging geven aan de modernisering van de ziektewet

PreActVerzuim_Icon04
Activeren van medewerkers en het uitvoeren van een actief gezondheidsbeleid