Registreren

Een goede verzuimbegeleiding kan pas starten na een goede registratie.

Hoe basaal dit ook klinkt, dit proces start met bewustwording van organisatie, medewerkers en leidinggevenden. Gegevens zoals dienstverbanden dienen bekend en duidelijk te zijn, zodat daar de basis ligt waarmee gewerkt kan worden.

+


Kloppen de basisgegevens van medewerkers (in dienst, fte, NAW), maar ook: heeft een medewerker een WAO-verleden of een WAJONG status? Essentieële gegevens die nodig zijn om goed te kunnen sturen én waar nodig vangnet-geld terug te vorderen bij het UWV

+


De verzuimmelding, worden deze gegevens dezelfde dag ingevoerd, wordt er doorgevraagd door de leidinggevende, is er een drempel of kan iemand ‘zich ziek melden’ bij de receptie melden?

+


Wie is primair verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding? De direct verantwoordelijke, vaak de leidinggevende of casemanager is de degene die het verzuimproces regiseert. Het is uitermate belangrijk dat hij of zij bij de essentiële gegevens in PreAct Verzuim kan en volledig inzicht heeft in het dossier (exclusief de medische gegevens).

+


Zijn de contractafspraken met de klant helder gedefinieerd? Welke verrichtingen zijn inbegrepen in het abonnement en welke niet? Wanneer wordt er gefactureerd? De basisgegevens dienen correct te zijn, voordat de processen geoptimaliseerd kunnen worden.

+


De prestaties: worden taken op tijd opgepakt? Wat is de gemiddelde doorlooptijd van verzuim voordat er actie wordt ondernomen? Instructie aan gebruikers is wezenlijk onderdeel van het werkenb met PreAct Verzuim®, zij dienen op tijd en volledig te registreren.

Onze klanten

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Fokus Wonen

Fokus Wonen

Fokus Wonen kiest voor PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van het verzuimbeleid voor haar 80 locaties heeft Fokus Wonen gekozen voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Fokus Wonen maakt gebrukk van Beaufort als HR-systeem, de gerealiseerde koppeling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat personeelsgegevens en verzuim/herstel maar op ...

Lees meer >

Center Parcs

Center Parcs

Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim Voor de realisatie van het 'verzuim in eigen regie model' koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel medewerkers als ziek-/herstelmeldingen in het JD-Edwards personeelssysteem LIS bewerkt konden blijven worden. PreAct ...

Lees meer >

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het 'Steunpunt verzuim & herstel' ingericht. Centraal in de aansturing van zowel het steunpunt, de bedrijfsartsen en teammanagers, ...

Lees meer >

Albron

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers. Door de inzet van een doordacht ...

Lees meer >