Koppelingen - PreAct Connector Module

Met de PreAct Connector Module biedt PreAct Verzuim® gestandariseerde koppelingen en uitwisselingsmogelijkheden met systemen van derden, zoals personeelssystemen en salarissystemen.

De PreAct Connector Module biedt flexibele functionaliteit voor het uitwisselen van gegevens met systemen van derden. Het bevat de mogelijkheid tot het uitwisselen, inlezen danwel aanbieden van de volgende gegevens vanuit en in PreAct Verzuim®

Persoonsgegevens
Users
Contractgegevens

Organisatiestructuur
NAW-data
Taken

SFB-status / vangnetgevallen
Verzuim-/hersteldmeldingen
Meldingen UWV (DigiPoort)

Facturatiegegevens financiëel systeem (alleen export)

Koppelingen zijn noodzakelijk voor de efficiëntie van de processen rondom verzuim en re-integratie. Het op één plaats registreren van gegevens zorgt voor verkleining van de kans op fouten en het efficienter omgaan met tijd en recources.

Frequentie van uitwisseling, bijvoorbeeld; verzuimlijsten voor verzekeraars, loongegevens, interventiegegevens, kunnen ingesteld worden in PreAct Verzuim®.

PreAct Verzuim ondersteunt alle gangbare formats voor het uitwisselen van gegevens en realiseren van koppelingen, zoals csv, xls, xml en txt.

Over koppelingen

Een koppeling is een geavanceerde verbinding tussen twee of meer systemen

De gegevens die onderling verstuurd worden zijn essentieel voor belangrijke bedrijfsprocessen. Toch worden koppelingen vaak onderschat; er wordt te vaak gemakkelijk over gedacht en de risico’s die hiermee gepaard gaan worden onderschat. Ondanks dat PreAct Verzuim® gestandaariseerde koppelingen kent, vergt de inrichting van elke uitwisseling tijd en aandacht, niet alleen aan de kant van PreAct Verzuim®, maar ook aan de kant van het ‘andere’ systeem en de klant.

Tijdens de implementatie van PreAct Verzuim® besteden wij veel zorg aan de koppeling/uitwisseling van gegevens tussen PreAct Verzuim® met uw systemen en/of (systemen van) partners.

Voor het realiseren van koppelingen met systemen waar PreAct Verzuim® al mee koppelt,  worden geen additionele kosten in rekening gebracht.

Onze klanten

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Fokus Wonen

Fokus Wonen

Fokus Wonen kiest voor PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van het verzuimbeleid voor haar 80 locaties heeft Fokus Wonen gekozen voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Fokus Wonen maakt gebrukk van Beaufort als HR-systeem, de gerealiseerde koppeling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat personeelsgegevens en verzuim/herstel maar op ...

Lees meer >

Center Parcs

Center Parcs

Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim Voor de realisatie van het 'verzuim in eigen regie model' koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel medewerkers als ziek-/herstelmeldingen in het JD-Edwards personeelssysteem LIS bewerkt konden blijven worden. PreAct ...

Lees meer >

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het 'Steunpunt verzuim & herstel' ingericht. Centraal in de aansturing van zowel het steunpunt, de bedrijfsartsen en teammanagers, ...

Lees meer >

Albron

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers. Door de inzet van een doordacht ...

Lees meer >