Functies in PreAct Verzuim®

Binnen PreAct Verzuim® staat het delen van informatie van de processen rondom verzuim en re-integratie centraal.

Belangrijke functies van PreAct Verzuim®

PreAct Verzuim® is een compleet verzuimsysteem voor zowel werkgever als dienstverlener

[accordion-themepoints]

PreAct Connector Module

De PreAct Connector Module biedt flexibele functionaliteit voor het uitwisselen van gegevens met systemen van derden. Het bevat de mogelijkheid tot het inlezen danwel aanbieden van de volgende gegeven

Persoonsgegevens
Users
Contractgegevens

Organisatiestructuur
NAW-data
Taken

SFB-status / vangnetgevallen
Verzuim-/hersteldmeldingen
Meldingen UWV (DigiPoort)

Facturatiegegevens financiëel systeem (alleen export)

PreAct Verzuim® is zo ontwikkeld, dat betrokkenen bij de  verzuimprocessens snel de beschikking hebben over de juiste informatie, om zo adequaat (preventief) te kunnen handelen. Meer doen in minder tijd. Wetende dat niet alle verzuimgevallen geïnterveneerd hoeven te worden, hebben betrokkenen baat bij actieve signaleringen, een goede rapportage en bewaking van verzuimgeval en verzuimduur.

Communicatie over het verloop van verzuim en re-integratie geschiedt via PreAct Verzuim®, waarbij functionarissen toegang hebben tot (een deel van) het persoonsdossier. Voor dienstverleners biedt  PreAct Verzuim® tevens functionaliteit voor agendabeheer, contractadministratie en facturatie van activiteiten, abonnementen en verrichtingen.

.

PreAct Verzuim® biedt niet alleen de mogelijkheid om verzuim en re-integratie (op) te volgen, maar ook ná de uitdiensttreding personen te volgen, bijvoorbeeld wanneer de organisatie eigen risicodrager is voor de WGA of ZW

.

Onze klanten

This page is having a slideshow that uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser.

Fokus Wonen

Fokus Wonen

Fokus Wonen kiest voor PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van het verzuimbeleid voor haar 80 locaties heeft Fokus Wonen gekozen voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Fokus Wonen maakt gebrukk van Beaufort als HR-systeem, de gerealiseerde koppeling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat personeelsgegevens en verzuim/herstel maar op ...

Lees meer >

Center Parcs

Center Parcs

Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim Voor de realisatie van het 'verzuim in eigen regie model' koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel medewerkers als ziek-/herstelmeldingen in het JD-Edwards personeelssysteem LIS bewerkt konden blijven worden. PreAct ...

Lees meer >

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het 'Steunpunt verzuim & herstel' ingericht. Centraal in de aansturing van zowel het steunpunt, de bedrijfsartsen en teammanagers, ...

Lees meer >

Albron

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers. Door de inzet van een doordacht ...

Lees meer >