Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim.

Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers. Door de inzet van een doordacht verzuimprotocol worden leidinggevenden optimaal gefaciliteerd door het verzuimsysteem PreAct Verzuim, hierbij ondersteund door de verzuimcoördinatoren en de P&O professionals van het hoofdkantoor. De bedrijfsartsen maken gebruik van het afgeschermde medisch dossier in PreAct Verzuim, waarbij de terugkoppeling na een spreekuur direct in PreAct Verzuim zichtbaar is voor de leidinggevende.