Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim

Voor de realisatie van het ‘verzuim in eigen regie model’ koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel medewerkers als ziek-/herstelmeldingen in het JD-Edwards personeelssysteem LIS bewerkt konden blijven worden. PreAct Professionals realiseerde deze koppeling, waarbij dagelijks mutaties uit het personeelssysteem worden ingelezen in PreAct Verzuim.

Voor de verzuimbegeleiding van lopend verzuim werkt Center Parcs met Officers, de verzuimregisseurs. Naast deze Officer is de direct leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse verzuimbegeleiding van medewerkers. Relevante informatie over werkhervatting en voortgang wordt door de leidinggevende in het medewerkersdossier van PreAct Verzuim opgeslagen. De bedrijfsarts van Center Parcs werkt in het geïntegreerde medisch dossier van PreAct Verzuim.