De gecertificeerde arbodienst De Vos Verzuimbeheer uit Haarlem, maakt sinds 2017 gebruk van PreAct Verzuim. De samenwerking tussen PreAct Software en De Vos Verzuimbeheer kenmerkt zich door korte lijnen en persoonlijk contact. PreAct Verzuim staat centraal in de arbodienstverlening van de Vos. Hierbij geven klanten direct de verzuimmeldingen door in het systeem. De verzuimbegeleiding wordt in samenspraak met de leidinggevende uitgevoerd. Voor koppelingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de SIVI-standaard en hierdoor worden nieuwe klanten snel aangesloten. Door het gebruik van de facturatiemodule van PreAct Verzuim worden verrichtingen en abonnementen in één systeem beheerd.

https://www.devosverzuimbeheer.nl