Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Het eigen regiemodel van PreAct Arnhem biedt uitkomst bij langdurig verzuim van uw medewerkers.  Er zijn tijdens het re-integratieproces verschillende zaken belangrijk. De verzuimende medewerker moet natuurlijk een passende begeleiding krijgen, maar daarnaast moeten de afspraken rondom het verzuim goed geregistreerd worden. Ook moet de voortgang van het re-integratieproces goed bewaakt worden.

Voorkom problemen met behulp van het eigen regiemodel van PreAct Arnhem

Wanneer een medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met allerlei instanties. Het UWV houdt bijvoorbeeld de voortgang van het re-integratieproces scherp in de gaten en kan sancties opleggen wanneer uw medewerker bijvoorbeeld niet snel genoeg re-integreert. Met het eigen regiemodel van PreAct Verzuimregistratie wordt een compleet verzuim- en re-integratiedossier opgebouwd. Hiermee ziet u eenvoudig of u zich houdt aan de wet- en regelgeving.

Voorbereid op de veranderende regelgeving met het eigen regiemodel van Preact

De laatste jaren is de wet- en regelgeving rondom verzuim en re-integratie sterk onderhevig aan veranderingen. Met het verzuimsysteem van Preact bent u voorbereid op deze veranderingen. U heeft dan altijd inzicht in bijvoorbeeld premiekortingen. Heeft u hulp nodig bij het implementeren van een PreAct Verzuimregistratiesysteem volgens het eigen regiemodel? Of heeft u andere vragen? U bereikt ons op telefoonnummer 026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.