Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Het eigen regiemodel van PreAct biedt uitkomst bij langdurig verzuim van uw medewerkers.  Er zijn tijdens het re-integratieproces verschillende zaken belangrijk. De verzuimende medewerker moet natuurlijk een passende begeleiding krijgen, maar daarnaast moeten de afspraken rondom het verzuim goed geregistreerd worden. Ook moet de voortgang van het re-integratieproces goed bewaakt worden.

Voorkom problemen met behulp van het eigen regiemodel van PreAct

Wanneer een medewerker langdurig ziek is, krijgt u te maken met allerlei instanties. Het UWV houdt bijvoorbeeld de voortgang van het re-integratieproces scherp in de gaten en kan sancties opleggen wanneer uw medewerker bijvoorbeeld niet snel genoeg re-integreert. Met het eigen regiemodel van PreAct Verzuimregistratie wordt een compleet verzuim- en re-integratiedossier opgebouwd. Hiermee ziet u eenvoudig of u zich houdt aan de wet- en regelgeving.

Voorbereid op de veranderende regelgeving met het eigen regiemodel van Preact

De laatste jaren is de wet- en regelgeving rondom verzuim en re-integratie sterk onderhevig aan veranderingen. Met het verzuimsysteem van Preact bent u voorbereid op deze veranderingen. U heeft dan altijd inzicht in bijvoorbeeld premiekortingen. Heeft u hulp nodig bij het implementeren van een PreAct Verzuimregistratiesysteem volgens het eigen regiemodel? Of heeft u andere vragen? U bereikt ons op telefoonnummer 026 339 22 19.

Werken met PreAct Verzuim

Het werken met PreAct Verzuim delen we globaal op in 3 gedeelten. Deze gedeelten staan ieder voor een fase in het proces van verzuimbegeleiding, opvolging en preventie. Het is natuurlijk dat deze drie fases een doorlooptijd vragen, alle veranderingen hebben immers een voortraject nodig. Dit geschiedt daarom ook niet op één dag, maar is een proces van maanden en soms langer. Goed om te weten is dat PreAct Verzuim uw organisatie in elk van deze fases ondersteund en uw professionals optimaal begeleid.