Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Bedrijfsartsen hebben binnen PreAct Verzuim direct toegang tot het beveiligde medisch dossier van de medewerker. Dit medisch dossier maakt integraal onderdeel uit van het persoonsdossier. Vanuit het medische dossier maakt de bedrijfsarts ook direct zijn spreekuurterugkoppeling richting werknemer en werkgever. Op deze manier vereenvoudigt PreAct Verzuim het aantal handelingen voor de bedrijfs- of arboarts.

Snel een compleet overzicht van het medisch dossier

Het snel voorhanden hebben van de volledige historie van het medisch dossier van de medewerker is van groot belang voor de Arbodienst en de bedrijfsarts. Het medisch dossier maakt deel uit van het verzuimsysteem PreAct Verzuim. Hierdoor heeft de bedrijfsarts met een enkele klik direct het overzicht van alle relevante medische en niet medische informatie, die voor hem van belang is ten tijde van (de voorbereiding van) het spreekuur. Zo heeft hij te allen tijde een actueel medisch dossier met betrekking tot het verzuim en/of het preventieve spreekuur.

Goed beveiligd medisch dossier

Het medisch dossier dat de bedrijfsarts of Arbodienst over de medewerker vastlegt in PreAct Verzuim, bevat privacy gevoelige informatie. Met PreAct Verzuim vertrouwt u erop dat deze gegevens niet in verkeerde handen vallen. Alleen geautoriseerde gebruikers met een geldige BIG-registratie kunnen toegang krijgen via een vastgestelde procedure. Naast dat toegang tot het medisch dossier alleen via twee factor authenticatie over een beveiligde internetverbinding verkregen kan worden, worden de gegevens in het medisch dossier daarnaast versleuteld opgeslagen, waardoor onbevoegde toegang tot deze gegevens haast onmogelijk is.

Om de veiligheid te waarborgen, raden wij u aan om inloggegevens niet te delen met anderen. Heeft u vragen over de beveiliging van PreAct Verzuim, het medisch dossier, of wilt u het verzuimsysteem implementeren in uw bedrijf? Bel 026 339 22 19 en we helpen u graag.

Werken met PreAct Verzuim

Het werken met PreAct Verzuim delen we globaal op in 3 gedeelten. Deze gedeelten staan ieder voor een fase in het proces van verzuimbegeleiding, opvolging en preventie. Het is natuurlijk dat deze drie fases een doorlooptijd vragen, alle veranderingen hebben immers een voortraject nodig. Dit geschiedt daarom ook niet op één dag, maar is een proces van maanden en soms langer. Goed om te weten is dat PreAct Verzuim uw organisatie in elk van deze fases ondersteund en uw professionals optimaal begeleid.