Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

PreAct biedt het complete personeelssysteem voor ieder bedrijf. Niet alleen voor het registreren van verzuim, maar het systeem is ook te gebruiken voor communicatie met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en het UWV. U kunt verschillende instanties toegang geven tot het systeem, zodat het uitwisselen van gegevens makkelijker wordt. Dit is prettig voor zowel u als werkgever, als instanties en de medewerker zelf. Dit zal een positief effect hebben op het herstel van de medewerker, zodat deze sneller weer inzetbaar is.

Het meest complete personeelssysteem

Het PreAct personeelssysteem uit Arnhem is het meest complete systeem met gegevens over uw medewerker. Hierbij betreft het niet alleen NAW-gegevens en gegevens aangaande het salaris, maar u maakt binnen PreAct ook eenvoudig een dossier aan met alle verzuimgegevens van de medewerker. U ziet dan bijvoorbeeld eenvoudig hoe vaak de medewerker ziek is en hoe lang het verzuim duurt. Zo maakt u gemakkelijk een overzicht van alle verzuimgegevens, waarmee u vervolgens een gepersonaliseerd re-integratieplan maakt.

Gemakkelijk communiceren met instanties

Bij het re-integreren van een medewerker spelen instanties als het UWV een belangrijke rol. Een goede communicatie met organisaties als deze is dan belangrijk. Daarom kunnen instanties als de Arbodienst ook toegang krijgen tot de gegevens van uw medewerker in het personeelssysteem in PreAct. Vooral als het gaat om uitkeringen voor de medewerker en ondersteuning van het UWV voor u als werkgever van een zieke medewerker. Wilt u meer weten? Bel: 026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.