Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

In een efficiënt verzuimbeheer staat de actieve monitoring van het verzuim van uw medewerkers centraal. Wanneer u een goed beeld heeft van de omvang en de reden van het verzuim van uw medewerkers, kunt u adequaat reageren op signalen van een hoog ziekteverzuim. Vervolgens kunt u preventieve maatregelen nemen. Ook kunt u met PreAct Verzuim controleren of de processen binnen uw bedrijf in de maat lopen met de praktijk.

Hoe komt u tot een helder verzuimbeheer?

Het beheersen van de verzuimprocessen gebeurt in drie verschillende fasen. Allereerst is het op een goede manier registreren van allerlei gegevens belangrijk. Op deze manier heeft u een goed beeld van de situatie van uw medewerkers. Wanneer alle gegevens, van NAW-gegevens tot verzuim- en salarisgegevens in kaart zijn gebracht, is het analyseren van het verzuimproces belangrijk. Hoe wordt er omgegaan met verzuim, en hoe en wanneer wordt het verzuim geregistreerd? Op deze manier komt u erachter welke invloed het verzuim heeft op bedrijfsprocessen en hoe u de balans tussen het verzuim en uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren.

Begeleiding bij het verbeteren van uw verzuimbeheer

Het registreren, analyseren en beheersen van verzuimprocessen is een grote operatie. Daarom helpen de specialisten in verzuimbeheer van PreAct Verzuimregistratie uit Arnhem u graag. Met hun jarenlange ervaring loodsen zij u door alle processen heen. Wilt u ook een PreAct Verzuimsysteem implementeren in uw bedrijf en heeft u hulp hierbij nodig? Bel: 026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.