Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

PreAct Verzuim is een compleet systeem voor verzuimmanagement voor zowel werkgevers, Arbodiensten als het MKB. Centraal staat het delen van informatie over de processen rondom verzuim en integratie. Met het verzuimmanagementsysteem van PreAct deelt u namelijk eenvoudig gegevens met het UWV, met de Arbodienst en de bedrijfsarts. Op deze manier bent u minder tijd kwijt aan de administratieve rompslomp rondom het verzuim van uw medewerkers.

Het implementeren van een goed systeem voor verzuimmanagement van PreAct

Het implementeren van een verzuimmanagementsysteem kan een ingewikkeld proces zijn. Allereerst dienen alle gegevens die belangrijk zijn bij het in kaart brengen van het verzuim van uw medewerkers worden verzameld. Denk hierbij natuurlijk aan verzuimcijfers, maar ook basale dingen als NAW- en loongegevens. Vervolgens dienen al deze gegevens overgebracht worden naar het nieuwe systeem voor verzuimmanagement van Preact Arnhem. Dit is een complex proces, maar de ervaren medewerkers van PreAct helpen u hier graag bij.

Het monitoren van verzuim met een goed verzuimmanagementsysteem

Wanneer uw bedrijf een systeem voor verzuimmanagement heeft geïmplementeerd, begint het monitoren eigenlijk pas. Het is aan te raden om het verzuimproces van uw medewerkers op een goede manier te monitoren. Hierdoor kunt u tijdig en op een goede manier reageren op signalen van bijvoorbeeld langdurige afwezigheid door ziekte. U krijgt ook en duidelijk beeld van verzuimcijfers, zodat u de verzuimprocessen binnen uw bedrijf blijft beheersen. Kortom: een verzuimmanagementsysteem van PreAct Arnhem is onmisbaar voor ieder bedrijf. Implementeert u ook een systeem voor verzuimmanagement binnen uw bedrijf? Bel 026 339 22 19 en wij helpen u graag.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.