Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Bent u als verzuimmanager op zoek naar een betrouwbaar verzuimsysteem, waarmee u veel tijd kan besparen? Met PreAct Verzuim bespaart u veel tijd en werkt u structureel en efficiënt. Dit komt, doordat al uw processen rondom verzuim en re-integratie in het verzuimsysteem zijn vastgelegd. Hierdoor heeft niet alleen u als verzuimmanager, maar hebben ook alle andere betrokkenen, van leidinggevende tot bedrijfsarts, snel inzicht in lopende (verzuim)dossiers. Men kan door middel van één klik direct acties opvolgen, verzuimdossiers oproepen en terugkoppelingen verzorgen. Bent u als verzuimmanager betrokken bij arbodienstverlening? In PreAct Verzuim worden, zonder extra handelingen, verrichtingen direct klaargezet voor de facturatie. Snel en overzichtelijk, zonder extra handelingen.

De verzuimmanager in uw organisatie

De verzuimmanager in uw organisatie is degene die het verzuimproces bewaakt en contact onderhoud met uw klanten. Alleen een goed ingericht verzuimsysteem zal uw verzuimmanagers optimaal ondersteunen. Niet teveel, maar zeker ook niet te weinig signalen, een goed, maar overzichtelijk verzuimprotocol, en duidelijke organisatie- en authorisatiestructuur. De juiste inrichting van PreAct Verzuim Arnhem helpt dus niet alleen uw verzuimmanagers, maar ook klantenn alle andere betrokkenen, zoals de bedrijfsarts of re-integratiecoach.

Voordat u het verzuimmanagementsysteem in gebruik kan nemen, kijken we samen met uw organisatie naar alle processen rondom verzuim, re-integratie en preventie. Met onze kennis en ervaring van implementaties bij een diversiteit aan arbodienstverleners en werkgevers, helpen wij u bij de inrichting van het verzuimsysteem en komen we samen tot de beste inrichting van PreAct Verzuim.

Wilt u Preact Verzuim in uw organisatie implementeren? Neem contact met ons op

Als verzuimmanager bent u de specialist als het gaat over uw werkzaamheden. Wij horen graag van u hoe u uw dienstverlening voert en vertalen dit naar processen tijdens de implementatie van PreAct Verzuim Arnhem. Het implementen van het verzuimsysteem dient zorgvuldig te gebeuren. Wij zijn u hierbij graag van dienst, het is immers ons vak. Heeft u als verzuimmanager vragen over het implementeren van PreAct Verzuim? Neem contact met ons op en wij helpen u graag. Bel: 026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.