Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Hoe is de verzuimregistratie in uw bedrijf geregeld? Wordt het ziekteverzuim duidelijk inzichtelijk gemaakt, of kan er nog wat structuur in gebracht worden. En waar begint u dan? PreAct Verzuimregistratie helpt u hier graag bij. Met het overzichtelijke stappenplan bij het gebruik van het verzuimsysteem van PreAct heeft u binnen korte tijd weer overzicht in uw verzuimsysteem. Hoe zit dit stappenplan in elkaar?

Uw verzuimregistratie in drie eenvoudige stappen

Om uw verzuimregistratie eenvoudig en snel op orde te krijgen, voltooit u drie stappen waarin u informatie verzamelt en analyseert. De stappen zijn als volgt:

  • Stap 1: de verzuimregistratie van uw medewerker
   Er moet een bewustwording ontstaan omtrent het belang van een goede registratie van verzuimgegevens. Niet alleen het noteren van een ziekmelding, maar ook basisgegevens als naam, adres en woonplaats en eventuele medische gegevens moet correct gebeuren. Zo houdt u het verzuim inzichtelijk.
 • Stap 2: het analyseren van het verzuimbeleid
  Alle vergaarde gegevens worden doorgemeten. Met behulp van rapportages die zijn opgesteld met PreAct Verzuimregistratie krijgt u dit eenvoudig voor elkaar. Hierdoor kunt u onderzoeken of alle gemaakte afspraken in de praktijk werken. Wanneer dit niet zo blijkt te zijn, kunt u tijd actie ondernemen.
 • Stap 3: het beheersen van verzuim

Met de resultaten uit de tweede stap krijg u nu controle over het verzuim van uw medewerkers. U krijgt zo inzichtelijk of uw huidige verzuimbeleid werkt en of u eventuele (preventieve) maatregelen dient te nemen. Op deze manier beheerst u het verzuim binnen uw bedrijf weer.

Meer informatie over de implementatie van ons systeem

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het implementeren van PreAct Verzuimregistratie? Wij helpen u graag. Bel: 026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

 • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
 • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
 • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.