PreAct Verzuim voor Arbodiensten

Als arbodienst of verzuimdienstverlener zorgt u met PreAct Verzuim voor een efficiente planning en inzet van uw professionals bij uw klanten. Dienstverleners kunnen hierdoor meer doen in dezelfde tijd. De contractafspraken met uw klant staan centraal (verzuim in eigen regie/volledig ontzorgd) en verrichtingen worden conform afspraak in rekening gebracht

Dienstverleners en klanten maken beide gebruik van hetzelfde systeem, uiteraard met verschillende rollen en bevoegdheden, maar met één doel; optimale communicatie. Met betrouwbare rapportages en analyses krijgt u inzicht in en grip op de processen. Overzichtelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie staan centraal in PreAct Verzuim®.

 

De voordelen van PreAct Verzuim voor professionals

+

Toegankelijk voor zowel dienstverleners én klanten (leidinggevenden, HR)

+

Één overzichtelijk persoonsdossier, alle (verzuim)informatie op één plek

+

Zeer gebruikersvriendelijk verzuimsysteem

+

Complete software voor arbodiensten en professionals

+

Afgeschermd en beveiligd medisch dossier voor de bedrijfsarts

+

Communicatie tussen alle betrokkenen op één plek

+

Autorisatie tot op persoonsniveau

+

Registratie van verzuim, verlof, re-integratie én interventies

+

Melding van ziekte en vangnetgevallen aan het UWV direct via DigiPoort

+

Rapportages, overzichten en schademeldingen naar verzekeraars

+

Inzicht en signalering van vangnetgevallen, premiekortingen, einde dienstverband bij flexwerkers/ziek uit dienst; vergroot bereik van uw dienstverlening

+

Interventies in te zetten en te volgen vanuit PreAct Verzuim

+

Klanten geven uitvoering aan het ‘verzuim in eigen regie’ model terwijl úw dienstverlening daaraan complementair is

+

Uitgebreide rapportages en analyses van uw klanten, dienstverlening

+

Contract- en abonnementenregistratie van uw dienstverlening

+

Direct en rechtreeks factureren van abonnementen, activiteiten en verrichtingen

Gekoppeld met (uw) systemen

Uitwisseling/koppeling met de personeelssystemen van uw klanten

Registratie van verzuim en verlof op één plek; automatische verwerking in PreAct Verzuim®

Gekoppeld met uw boekhouding

Rapporteer automatisch naar de verzekeraars van uw klanten

Integratie met agenda’s

Software voor arbodiensten en professionals

 

Met PreAct Verzuim ondersteunt u uw professionals bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast mag u van de verzuimsoftware PreAct Verzuim verwachten dat dit de beste tool is die bij uw dienstverlening past; in zowel service als flexibiliteit: wij zorgen ervoor dat PreAct Verzuim al uw processen optimaal ondersteunt. Complete software voor arbodiensten en professionals op het gebied van HR en casemanagement. Met functies voor agendabeheer, medisch dossier, contractadministratie en facturatie worden naast de inhoudelijke (verzuim) kant ook al uw administratieve processen eenvoudiger te beheersen.

Koppelingen

 

PreAct Verzuim kent daarnaast koppelingen met de personeelssystemen bij uw klanten, zodat informatie wordt geregistreerd daar waar het bedoeld is. Uw klant heeft de mogelijkheid verzuim te registreren in PreAct Verzuim óf in het eigen personeelssysteem, de uitwisseling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat de informatie altijd voorhanden is.
Daarnaast is een koppeling met uw financiële systeem of boekhoudprogramma standaard mogelijk, zodat u informatie op één plek kan registreren.
Lees meer over de uitwisselingsmogelijkheden van en met PreAct Verzuim

Onze klanten

2grip

Arbodienstverlener 2grip 2grip B.V. arbodienstverlener uit Nijmegen, maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van PreAct Verzuim. De bedrijfsartsen van 2grip, die over het hele land werken, maken gebruik van het medische dossier in PreAct Verzuim voor de...

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim. Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid...

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel. Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het ‘Steunpunt verzuim & herstel’ ingericht. Centraal in de...