Software voor arbodiensten

PreAct Verzuim is een totaaloplossing voor (gecertificeerde) arbodienst of verzuimdienstverlener. Volledig AVG-proof en veilig. Door de samenwerking met uw klanten in het verzuimsysteem zorgt u voor een heldere communicatie en duidelijk overzicht van de status van verzuimbegeleiding. PreAct Software verzorgt voor u standaard koppelingen van HR Systemen met PreAct Verzuim waaronder:

  • ADP Permann
  • Youforce/Beaufort
  • AFAS Profit
  • VISMA
  • Nmbrs

De afspraken met uw klant staan centraal (verzuim in eigen regie of volledig door u ontzorgd) en verrichtingen worden conform afspraak in rekening gebracht door de inbegrepen facturatiemodule van PreAct Verzuim.

Dienstverleners en klanten maken beide gebruik van hetzelfde systeem, uiteraard met verschillende rollen en bevoegdheden, maar met één doel; optimale communicatie. Met betrouwbare rapportages en analyses krijgt u inzicht in en grip op de processen. Overzichtelijkheid, gebruikersvriendelijkheid en efficiëntie staan centraal in PreAct Verzuim.

 

De voordelen van PreAct Verzuim voor professionals

+

Toegankelijk voor zowel dienstverleners én klanten (leidinggevenden, HR)

+

Één overzichtelijk persoonsdossier, alle (verzuim)informatie op één plek

+

Zeer gebruikersvriendelijk verzuimsysteem

+

Complete software voor arbodiensten en professionals

+

Afgeschermd en beveiligd medisch dossier voor de bedrijfsarts

+

Communicatie tussen alle betrokkenen op één plek

+

Autorisatie tot op persoonsniveau

+

Registratie van verzuim, verlof, re-integratie én interventies

+

Melding van ziekte en vangnetgevallen aan het UWV direct via DigiPoort

+

Rapportages, overzichten en schademeldingen naar verzekeraars

+

Inzicht en signalering van vangnetgevallen, premiekortingen, einde dienstverband bij flexwerkers/ziek uit dienst; vergroot bereik van uw dienstverlening

+

Interventies in te zetten en te volgen vanuit PreAct Verzuim

+

Klanten geven uitvoering aan het ‘verzuim in eigen regie’ model terwijl úw dienstverlening daaraan complementair is

+

Uitgebreide rapportages en analyses van uw klanten, dienstverlening

+

Contract- en abonnementenregistratie van uw dienstverlening

+

Direct en rechtreeks factureren van abonnementen, activiteiten en verrichtingen

Gekoppeld met (uw) systemen

Uitwisseling/koppeling met de personeelssystemen van uw klanten

Registratie van verzuim en verlof op één plek; automatische verwerking in PreAct Verzuim®

Gekoppeld met uw boekhouding

Rapporteer automatisch naar de verzekeraars van uw klanten

Integratie met agenda’s

Software voor arbodiensten en professionals

 

Met PreAct Verzuim ondersteunt u uw professionals bij de uitvoering van hun taken. Daarnaast mag u van de verzuimsoftware PreAct Verzuim verwachten dat dit de beste tool is die bij uw dienstverlening past; in zowel service als flexibiliteit: wij zorgen ervoor dat PreAct Verzuim al uw processen optimaal ondersteunt. Complete software voor arbodiensten en professionals op het gebied van HR en casemanagement. Met functies voor agendabeheer, medisch dossier, contractadministratie en facturatie worden naast de inhoudelijke (verzuim) kant ook al uw administratieve processen eenvoudiger te beheersen.

Koppelingen

 

PreAct Verzuim kent daarnaast koppelingen met de personeelssystemen bij uw klanten, zodat informatie wordt geregistreerd daar waar het bedoeld is. Uw klant heeft de mogelijkheid verzuim te registreren in PreAct Verzuim óf in het eigen personeelssysteem, de uitwisseling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat de informatie altijd voorhanden is.
Daarnaast is een koppeling met uw financiële systeem of boekhoudprogramma standaard mogelijk, zodat u informatie op één plek kan registreren.
Lees meer over de uitwisselingsmogelijkheden van en met PreAct Verzuim

Onze klanten

StaanArbo

StaanArbo uit Groningen staat als gecertificeerde arbodienst klaar, voor werkgevers in de noordelijke provincies van Nederland, met maatwerkadvies en pragmatische oplossingen. StaanArbo maakt gebruik van PreAct Verzuim voor de registratie en opvolging van het verzuim...

All4People

All4People maakt voor de arbodienstverlening van het bedrijf gebruik van PreAct Verzuim. Opdrachtgevers van All4People werken tevens in PreAct Verzuim, waarbij iedere klant een eigen inrichting heeft van het verzuimprotocol wat bij het bedrijf wordt gehanteerd....

Leeuwenberg Arbo

Zelfstandig bedrijfsarts Bram Leeuwenberg maakt voor de dienstverlening van zijn bedrijf sinds 2017 gebruik van PreAct Verzuim. Bram beheert de medische dossiers van zijn opdrachtgevers, waartoe hij dossier- en bewaarplicht heeft, in PreAct Verzuim. Daarnaast werken...