PreAct Verzuim voor Werkgevers

PreAct Verzuim ondersteunt de werkgevers bij alle functionaliteiten voor het uitvoeren van het verzuim in eigen regie model. De verzuimsoftware voor werkgevers is volledig Poortwachter-proof en ingericht naar het verzuimbeleid van uw organisatie. PreAct Verzuim bewaakt de sociale en verzuim wet- en regelgevingen, inclusief de modernisering van de ziektewet.

Voor zowel de professional als leidinggevende van de werkgevers zorgt PreAct Verzuim voor optimale communicatie en ondersteining bij het verzuim- en re-integratieproces.

 

De voordelen van PreAct Verzuim voor werkgevers

+

Overzichtelijk persoonsdossier, alle (verzuim)informatie op één plek)

+

Gebruikersvriendelijk en intuïtief verzuimsysteem

+

Volledige en overzichtelijk verzuimsoftware voor werkgevers

+

Communicatie tussen alle betrokkenen op één plek met één verzuimsysteem

+

Autorisatie tot op persoonsniveau

+

Registratie van verzuim, verlof en re-integratie

+

Wet verbetering Poortwachter proof; volledig geïntegreerd en bewaakt

+

Inzicht in de kosten van verzuim

+

Interventies in te zetten en te volgen vanuit PreAct Verzuim

+

Takenlijst en emails gekoppeld aan uw leidinggevenden

+

Geef uitvoering aan het verzuim in eigen regie model

+

Inzicht en signalering van vangnetgevallen, premiekortingen, einde dienstverband bij flexwerkers/ziek uit dienst

+

Medisch dossier voor de bedrijfsarts

+

Klaar voor de modernisering ziektewet; volg uw medewerkers uit dienst

+

Uitgebreide rapportages en analyses van uw personeelsbestand

Gekoppeld met uw personeels- of salarissysteem

Personeelsgegevens op één plek geregistreerd, up to date verzuimssysteem

Registratie van verzuim en verlof op één plek; automatische verwerking in PreAct Verzuim®

Periodiek gesynchroniseerd met uw personeel/ of salarissysteem

Eigen regie over het verzuim

Voor werkgevers en werknemers is het belangrijk dat in het geval van (lopend) verzuim er náást een goede verzuimbegeleiding ook aan goede registratie en bewaking van het verzuimproces vorm wordt gegeven. Niet in de laatste plaats worden door het UWV sancties opgelegd voor onvoldoende (aantoonbare) re-integratie inspanningen door werkgevers. Met PreAct Verzuim bouwt u een volledig verzuim-/reintegratiedossier op, waarbij wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Naast het feit dat u met PreAct Verzuim als werkgevers in staat bent volledig de eigen regie over het verzuim te voeren, bent u klaar voor de modernisering van de ziektewet én heeft u een verzuimsysteem in huis waarmee vangnetregelingen en (mogelijke) premiekortingen worden gedetecteerd.

Wilt u meer weten over PreAct Verzuim, dé verzuimsoftware voor werkgevers, en de mogelijkheid dit in te zetten in uw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Onze klanten

2grip

Arbodienstverlener 2grip 2grip B.V. arbodienstverlener uit Nijmegen, maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van PreAct Verzuim. De bedrijfsartsen van 2grip, die over het hele land werken, maken gebruik van het medische dossier in PreAct Verzuim voor de...

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim. Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid...

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel. Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het ‘Steunpunt verzuim & herstel’ ingericht. Centraal in de...