Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Met de ondersteuning van de expert Preact uit Arnhem, monitort u via een eenvoudig systeem het verzuim binnen uw organisatie. PreAct ondersteunt werkgevers bij het uitvoeren van hun verzuimbeleid. Daarnaast is de software volledig ingericht op wet- en regelgeving zoals de Wet Poortwachter. Een goed verzuimbeleid bestaat volgens de expert in uw systeem om verzuim te monitoren globaal gezien uit drie verschillende fasen:

Fase 1: De registratiefase: Stel samen met de expert het systeem in om het verzuim te monitoren

Een goed verzuimbeleid start met het op een goede manier registreren van het verzuim. Hiervoor moet er een goed beeld zijn van de gegevens van de medewerkers. Denk hierbij aan NAW-gegevens, de datum van indiensttreding, het aantal uren dat men werkt, maar ook bijzonderheden uit het arbeidsverleden van uw medewerker, zoals een WAO- of WAJONG-status. Daarnaast dient bekeken te worden hoe men zich moet ziekmelden en hoe dit wordt verwerkt. En welke gevolgen heeft het verzuim voor de arbeidsprocessen binnen uw bedrijf?

Fase 2: Analyseer eenvoudig het huidige verzuimbeleid

In deze fase wordt er verder ingegaan op de gevolgen van het verzuim voor de arbeidsprocessen in uw bedrijf. De huidige bedrijfsprocessen worden geanalyseerd, zodat er inzicht wordt verkregen in de efficiëntie van de werkprocessen. Vervolgens wordt de invloed van het verzuimbeleid hierop bekeken en wordt bekeken wat voor invloed dit heeft op bijvoorbeeld contractafspraken met klanten. Als expert op het gebied van verzuim, ondersteunen wij u graag met het verkrijgen van inzichten op basis van het systeem.

Fase 3: Het beheersen van de verzuimprocessen

Door het actief monitoren van uw verzuimbeleid met behulp van een re-integratiesysteem van PreAct bent u in staat om snel te reageren op signalen van een abnormaal verzuim en heeft u de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen. Cijfers worden vertaald naar de praktijk, zodat u uw verzuimbeleid erop kunt aanpassen. Met het verzuimsysteem van PreAct, de expert in uw systeem om verzuim te controleren, toetst u doorlopend of de processen in de pas lopen met de praktijk. Kortom: met de expert in uw systeem om verzuim te monitoren kunt u meer doen in minder tijd! Voor hulp bij het invoeren van het juiste verzuimsysteem belt u met  026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.