PreAct Verzuim

 

Het veilige, complete en gebruiksvriendelijke verzuimsysteem voor professionals

Gratis account aanmakenvraag vrijblijvende prijsopgave aan

PreAct Verzuim is het verzuimsysteem voor:

Arbodiensten

PreAct Verzuim is verzuimsoftware voor arbodiensten, arbodienstverleners en verzuimprofessionals en biedt ondersteuning bij de uitvoering van haar dienstverlening. Verzuimopvolging, Wet verbetering Poortwachter, Ziektewet, agendabeheer, medisch dossier, interventies en facturatie. Standaardkoppelingen met veel HR- en ERP-systemen beschikbaar.

Werkgevers

PreAct Verzuim biedt als verzuimsysteem voor werkgevers volledige ondersteuning bij het ‘verzuim in eigen regie model‘. Overzichtelijke dossiers, Wet Verbetering Poortwachter, eigen verzuimprotocol, activering van medewerkers, koppeling met HR-systeem.

MKB

PreAct Verzuim is voor het MKB beschikbaar als gebruiksklaar en ingericht verzuimsysteem voor bedrijven die ondersteuning zoeken bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter, waarbij zij ondersteund worden door een externe bedrijfsarts. Voor bedrijven vanaf 2 personen, laagdrempelig en lage kosten

Werken met PreAct Verzuim

Het werken met PreAct Verzuim delen we globaal op in 3 gedeelten. Deze gedeelten staan ieder voor een fase in het proces van verzuimbegeleiding, opvolging en preventie. Het is natuurlijk dat deze drie fases een doorlooptijd vragen, alle veranderingen hebben immers een voortraject nodig. Dit geschiedt daarom ook niet op één dag, maar is een proces van maanden en soms langer. Goed om te weten is dat PreAct Verzuim uw organisatie in elk van deze fases ondersteund en uw professionals optimaal begeleid.

Onze klanten

2grip

Arbodienstverlener 2grip 2grip B.V. arbodienstverlener uit Nijmegen, maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van PreAct Verzuim. De bedrijfsartsen van 2grip, die over het hele land werken, maken gebruik van het medische dossier in PreAct Verzuim voor de...

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim. Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid...

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel. Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het ‘Steunpunt verzuim & herstel’ ingericht. Centraal in de...

Center Parcs

Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim Voor de realisatie van het ‘verzuim in eigen regie model’ koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel...

Over PreAct Verzuim

De flexibele (verzuim)protocollen van PreAct Verzuim ondersteunen uw professionals bij de uitvoering van uw arbodienstverlening, zowel WvP als de Ziektewet worden volledig ondersteund. De geïntegreerde abonnement- en facturatiemodule zorgt ervoor dat alle verrichtingen, nacalculatiewerkzaamheden en abonnenmenten automatisch worden gefactureerd, desgewenst via uw boekhoudpakket.

Volledig ‘Poortwachter-proof’ en geactualiseerd naar aanleiding van veranderende wet- regelgeving voert ú de regie over het verzuimbeleid (van uw klanten) en monitort het verzuimsysteem PreAct Verzuim actief de werknemerspopulatie. Zo bent u verzekerd van dat u op de juiste momenten een signalering krijgt, bijvoorbeeld bij frequent verzuim, dreigend langdurig verzuim, vangnetgevallen of mogelijke premiekortingen.