Eigen regiemodel
Volledig overzicht van alle gegevens van uw medewerker.
Inzicht in de efficiëntie van werkprocessen

Met behulp van de HRM software van PreAct Verzuim Arnhem bent u in staat om het verzuim van uw medewerkers in kaart te brengen, te analyseren en vervolgens te beheren. Met het doorlopen van deze drie fasen kunt u met behulp van het HRM systeem van PreAct Verzuim een goed verzuimbeleid opbouwen. Hierbij krijgt u optimale ondersteuning en begeleiding van PreAct.

Het registreren van verzuim met behulp van de HRM software van PreAct Arnhem

Voor een goed verzuimbeleid is het allereerst belangrijk om alle gegevens van uw medewerker goed te registreren. Hierbij gaat het om basisgegevens als de NAW-gegevens van de medewerker, maar ook om de gegevens over een eventuele eerdere arbeidsongeschiktheid, of om bijvoorbeeld een WAJONG-status. Daarnaast is bij het registreren van het verzuim van belang hoe er met verzuim wordt omgegaan. Hoe moet men zich ziekmelden en hoe en wanneer wordt dit geregistreerd?

Het analyseren van het verzuim van een medewerker

Nadat de administratie rondom het verzuim is geregistreerd, is het vervolgens van belang dat het verzuim zelf wordt geanalyseerd, zodat het HRM systeem goed werkt. In de analysefase worden uitkomsten, doorlooptijden en processen gemeten. Hiervan worden rapportages opgesteld met behulp van de HRM software, zodat inzicht kan worden verkregen in de efficiëntie van werkprocessen. U weet dan of het verzuimbeleid werkt. Wanneer u dit vervolgens regelmatig monitort, bent u in staat adequaat te reageren op signalen die wijzen op een verzuimsysteem dat niet optimaal werkt. U kunt vervolgens actie ondernemen en dit allemaal met behulp van de juiste HRM software van PreAct Verzuim. Wilt u meer informatie? Bel:  026 339 22 19.

Veilig en AVG-proof

PreAct Software is ISO 27001 gecertifceerd en volledig AVG-proof. Veilige verzuimsoftware voor gecertificeerde arbodiensten en professionals. Dankzij slimme technologie hoeft u zich niet druk te maken om:

  • Bewaartermijnen - zowel voor verzuim- als medische gegevens en voor zowel regulier als ERD ZW / WGA
  • Verzenden van emails - direct en veilig vanuit PreAct Verzuim met Secumail. Geen portals of andere 3e partij software!
  • Of uw medewerkers meer rechten hebben dan nodig voor hun dagelijkse verzuimbegeleiding

Voor arbodiensten en arbodienstverleners, casemanagers, bedrijfsartsen en werkgevers is de inzet van PreAct Verzuim voor de verzuimbegeleiding een veilige keuze.