PreAct Verzuim systeem

 

een veilig, compleet en gebruiksvriendelijk verzuimsysteem

Gratis account aanmakenVraag vrijblijvende prijsopgave aan

StaanArbo

StaanArbo uit Groningen staat als gecertificeerde arbodienst klaar, voor werkgevers in de noordelijke provincies van Nederland, met maatwerkadvies en pragmatische oplossingen. StaanArbo maakt gebruik van PreAct Verzuim voor de registratie en opvolging van het verzuim bij haar klanten.

 

All4People

All4People maakt voor de arbodienstverlening van het bedrijf gebruik van PreAct Verzuim. Opdrachtgevers van All4People werken tevens in PreAct Verzuim, waarbij iedere klant een eigen inrichting heeft van het verzuimprotocol wat bij het bedrijf wordt gehanteerd.

https://all4people.nl

Leeuwenberg Arbo

Zelfstandig bedrijfsarts Bram Leeuwenberg maakt voor de dienstverlening van zijn bedrijf sinds 2017 gebruik van PreAct Verzuim. Bram beheert de medische dossiers van zijn opdrachtgevers, waartoe hij dossier- en bewaarplicht heeft, in PreAct Verzuim. Daarnaast werken zijn opdrachtgevers in PreAct Verzuim, waarbij iedere klant een eigen inrichting heeft van het verzuimprotocol wat bij het bedrijf wordt gehanteerd. Door deze vorm van verzuim in eigen regie kan Bram, als bedrijfsarts, tevens een ‘oogje in het zeil’ houden waar dat nodig is. De medische dossiers zijn hierbij strikt gescheiden van de overige gegevens van de medewerkers

http://www.leeuwenberg-arbo.nl

Arbodienst 2grip

Gecertificeerde arbodienst 2grip uit Nijmegen, maakt voor de uitvoering van haar diensten gebruik van PreAct Verzuim. Door de interactie met haar klanten via het verzuimsysteem worden korte lijnen tussen casemanagers en de klant gerealiseerd en wordt ‘grip op verzuim’ bereikt. De bedrijfsartsen van 2grip, die door heel nederland land werken, maken gebruik van het medische dossier in PreAct Verzuim voor de vastlegging van de spreekuurgegevens. Leidinggevenden van klanten ontvangen hierdoor direct een terugkoppeling, wanneer de bedrijfsarts zijn spreekuur afrondt. Door diverse koppelingen met de HR-systemen van haar klanten, zoals Visma, Profit en Youforce, worden voor deze organisaties de administratieve handelingen in verzuim verder teruggedrongen en loopt PreAct Verzuim gelijk met de registratie van verzuim in deze systemen.

https://www.2grip.nl

Albron

Verzuim in eigen regie bij Albron met PreAct Verzuim.

Voor de ondersteuning van haar verzuimbeleid op locatie, maakt Albron gebruik van PreAct Verzuim. Bij Albron maakt men gebruik van het zogenaamde eigen regie model; de leidinggevende heeft de verantwoordelijkheid over de verzuimbegeleiding van zijn/haar medewerkers. Door de inzet van een doordacht verzuimprotocol worden leidinggevenden optimaal gefaciliteerd door het verzuimsysteem PreAct Verzuim, hierbij ondersteund door de verzuimcoördinatoren en de P&O professionals van het hoofdkantoor. De bedrijfsartsen maken gebruik van het afgeschermde medisch dossier in PreAct Verzuim, waarbij de terugkoppeling na een spreekuur direct in PreAct Verzuim zichtbaar is voor de leidinggevende.

ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Realisatie van het Steunpunt Verzuim & Herstel.

Stichting ZorgSaam is met ruim 3700 medewerkers de grootste werkgever van Zeeuws-Vlaanderen. Samen met de professionals van de afdeling P&O werd het ‘Steunpunt verzuim & herstel’ ingericht. Centraal in de aansturing van zowel het steunpunt, de bedrijfsartsen en teammanagers, staat PreAct Verzuim.

Manager P&O Tonny de Waal zegt over PreAct Verzuim: PreAct Verzuim is voor ZorgSaam één van de middelen waarmee we onze leidinggevenden faciliteren om hun rol in het kader van verzuimbegeleiding te kunnen vervullen. Zonder PreAct Verzuim zou het voor leidinggevenden van ZorgSaam erg moeilijk zijn om alle voorgeschreven handelingen uit de WVP in beeld te houden, uit te voeren en te registreren.

Center Parcs

Inrichting eigen regie model Center Parcs met PreAct Verzuim

Voor de realisatie van het ‘verzuim in eigen regie model’ koos Center Parcs voor PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Een eis van Center Parcs is dat de gegevens van zowel medewerkers als ziek-/herstelmeldingen in het JD-Edwards personeelssysteem LIS bewerkt konden blijven worden. PreAct Professionals realiseerde deze koppeling, waarbij dagelijks mutaties uit het personeelssysteem worden ingelezen in PreAct Verzuim.

Voor de verzuimbegeleiding van lopend verzuim werkt Center Parcs met Officers, de verzuimregisseurs. Naast deze Officer is de direct leidinggevende verantwoordelijk voor de dagelijkse verzuimbegeleiding van medewerkers. Relevante informatie over werkhervatting en voortgang wordt door de leidinggevende in het medewerkersdossier van PreAct Verzuim opgeslagen. De bedrijfsarts van Center Parcs werkt in het geïntegreerde medisch dossier van PreAct Verzuim.

Fokus Wonen

Fokus Wonen kiest voor PreAct Verzuim

Voor de ondersteuning van het verzuimbeleid voor haar 80 locaties werkt Fokus Wonen met PreAct Verzuim als verzuimsysteem. Fokus Wonen maakt gebruik van Youforce als HR-systeem, de gerealiseerde koppeling met PreAct Verzuim zorgt ervoor dat personeelsgegevens en verzuim/herstel maar op één plek ingegeven hoeven te worden. Bij Fokus Wonen is YouForce leidend voor de invoer van personeelsgegevens, PreAct Verzuim is leidend voor verzuimgegevens. Door de inzet van de PreAct Connector Module worden de verzuim- en personeelsgegevens meerdere malen per dag gesynchroniseerd.